Ulykkesbilder på Facebook

Faksimile fra Vårt land 18.07.2013
Faksimile fra Vårt land 18.07.2013: Statens helsetilsyn rykker ut mot helsepersonell som sprer ulykkesbilder på Facebook.

Flere ansatte i ambulanse– og redningstjenesten tar bilder av pasienter i forbindelse med akuttoppdrag. Bildene blir tatt med helsepersonellets private mobiltelefoner, uten samtykke fra pasientene. I enkelte tilfeller blir bildene publiseret på sosiale medier som Facebook. Dermed blir de tilgjengelige for et stort publikum. Dette og at Heletilsynet slår alarm rapporterer avisen Vårt land 18. juli.

Kulturnytt i NRK radio fulgte opp og spurte meg om hvilke konsekvenser det kan ha dersom slike bilder blir offentlige?

Først og fremst er dette brudd flere regelsett, herunder regler om taushetsplikt i personopplysningsloven. Bilder som er publisert på Internett kan vise seg å være umulig å få slettet fullt og helt. Realiteten er at regelbruddet ikke vil la seg rette opp igjen.

Advokat Kjell Steffner på Kulturnytt i NRK radio
Kjell Steffner på Kulturnytt i NRK radio

Vi har egne regler om taushetsplikt både i helsepersonelloven og arbeidsavtalen. Taushetsplikten skal blant annet beskytte pasientene. I møte med helsepersonell vil man ofte være i en sårbar situasjon. Både helsepersonell og pasient er avhengig av en gjensidig tillit. Overtramp av denne typen vil bidra til å rive ned tilliten. Helseopplysninger er sensitive personopplysninger som man skal være ekstra forsiktige med. Publisering av av helseopplysninger er brudd på regelverket i personopplysningsloven.

Hvorfor skjer slikt? Forklaringen er nok ganske enkelt at vi deler det vi opplever når det skjer. Disse offentlige hjelperne er jo også privatpersoner og de tar med seg sine private vaner inn i sin yrkesutøvelse. Dette er noe vi alle gjør, men konsekvensene ved ubetenksomme regelbrudd er større for visse yrkesgrupper, så som for eksempel politi, brannvesen og helsepersonell.

Jeg mener at dette dreier seg om dårlig rolleforståelse og svak innsikt i hva man kan foreta seg. Her har man gått ut av rollen sin som helsepersonell og blitt både journalist og privatperson. Journalister er trente i etikk, kildekritikk og hvor grensene for hva som kan publiseres går. Andre har ikke den samme treningen og det vil lettere kunne skje regelbrudd.

Jeg tror ikke vi trenger flere regler. Det gjelder bare å huske at både regelverk og skikk og bruk gjelder på Internett også. Og at ubetenksomme brudd kan få vidtrekkende konsekvenser.

 

http://radio.nrk.no/serie/kulturnytt-radio/mnma02014213/18-07-2013#t=36m34s

http://www.vl.no/samfunn/sprer-ulykkesbilder-pa-facebook/

About Kjell Steffner

Jeg er partner i LYNX advokatfirma og arbeider mye med kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Dessuten har jeg lang IKT-bransjeerfaring og god forståelse for teknologi, prosjektmetodikk og strategi. Kontakt meg på telefon 905 11 901.
This entry was posted in Personvern, Sosiale medier and tagged , , , . Bookmark the permalink.