Tag Archives: kontrakt

Enda mer effektive offentlige anskaffelser

En klar tanke og god kommunikasjon Jeg har nettopp vært med på gjennomføre en studie for EU-kommisjonen. Formålet med studien er å avdekke hvilke egenskaper ved den norske implementeringen av regelverket som påvirker effektiviteten for offentlige anskaffelser. Studien gjennomføres i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Kommentarer er skrudd av for Enda mer effektive offentlige anskaffelser

Risikostyring av kontrakter

I dag holdt jeg et foredrag om risikostyring av it-kontrakter sammen med min kollega advokat Sverre Lilleng. Budskapet er at virksomheter bør benytte risikoanalyser og gjøre en målrettet innsats i innledende faser, fremfor å bruke mye tid, penger og krefter på … Continue reading

Posted in Foredrag | Tagged , , , , | Kommentarer er skrudd av for Risikostyring av kontrakter

Tips for å selge til det offentlige

Sett deg grundig inn i kundens rammebetingelser I Norge kjøper det offentlige varer og tjenester for 400 milliarder kroner i året. Det offentlige består av en rekke store og små kunder som mange norske og internasjonale virksomheter ønsker å selge … Continue reading

Posted in Offentlige anskaffelser | Tagged , , , , , | Kommentarer er skrudd av for Tips for å selge til det offentlige

Intensjonskunngjøring og midlertidig forføyning

Sommeren 2012 fikk vi nye regler for intensjonskunngjøringer, suspensjon og kontrakt uten virkning. Reglene finner vi både i del II og III i forskrift om offentlige anskaffelser. Disse er resultat av gjennomføringen av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett. Hva er … Continue reading

Posted in Offentlige anskaffelser | Tagged , | Kommentarer er skrudd av for Intensjonskunngjøring og midlertidig forføyning

Lovlig bruk av skytjenester

«Virksomheter som tar i bruk nettskytjenester er juridisk ansvarlig, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.» Datatilsynet I løpet av 2013 har jeg holdt flere foredrag om skytjenester. Slides fra et foredrag vi i Lynx advokatfirma … Continue reading

Posted in Foredrag, Kontrakt, Personvern | Tagged , , , , | Kommentarer er skrudd av for Lovlig bruk av skytjenester

Kontrakten er prosjektlederens beste venn

19. april 2012 holdt jeg et foredrag om kontrakter og prosjektledelse på Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) Arena for prosjektledere. Foredraget har tittelen «Kontrakten er prosjektlederens beste venn». Budskapet er at prosjektledere ikke må glemme kontrakten når prosjektet er i … Continue reading

Posted in Foredrag, Kontrakt | Tagged , , , | Kommentarer er skrudd av for Kontrakten er prosjektlederens beste venn