Ulykkesbilder på Facebook

Faksimile fra Vårt land 18.07.2013
Faksimile fra Vårt land 18.07.2013: Statens helsetilsyn rykker ut mot helsepersonell som sprer ulykkesbilder på Facebook.

Flere ansatte i ambulanse– og redningstjenesten tar bilder av pasienter i forbindelse med akuttoppdrag. Bildene blir tatt med helsepersonellets private mobiltelefoner, uten samtykke fra pasientene. I enkelte tilfeller blir bildene publiseret på sosiale medier som Facebook. Dermed blir de tilgjengelige for et stort publikum. Dette og at Heletilsynet slår alarm rapporterer avisen Vårt land 18. juli.

Kulturnytt i NRK radio fulgte opp og spurte meg om hvilke konsekvenser det kan ha dersom slike bilder blir offentlige?

Først og fremst er dette brudd flere regelsett, herunder regler om taushetsplikt i personopplysningsloven. Bilder som er publisert på Internett kan vise seg å være umulig å få slettet fullt og helt. Realiteten er at regelbruddet ikke vil la seg rette opp igjen.

Advokat Kjell Steffner på Kulturnytt i NRK radio
Kjell Steffner på Kulturnytt i NRK radio

Vi har egne regler om taushetsplikt både i helsepersonelloven og arbeidsavtalen. Taushetsplikten skal blant annet beskytte pasientene. I møte med helsepersonell vil man ofte være i en sårbar situasjon. Både helsepersonell og pasient er avhengig av en gjensidig tillit. Overtramp av denne typen vil bidra til å rive ned tilliten. Helseopplysninger er sensitive personopplysninger som man skal være ekstra forsiktige med. Publisering av av helseopplysninger er brudd på regelverket i personopplysningsloven.

Continue reading

Posted in Personvern, Sosiale medier | Tagged , , , | Kommentarer er skrudd av for Ulykkesbilder på Facebook

Lovlig bruk av skytjenester

«Virksomheter som tar i bruk nettskytjenester er juridisk ansvarlig, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.»
Datatilsynet

I løpet av 2013 har jeg holdt flere foredrag om skytjenester. Slides fra et foredrag vi i Lynx advokatfirma holdt hos Confex finner du nederst i denne artikkelen.

Skytjenester dreier seg blant annet om tilgjengelighet av informasjon og lave kostnader. Det dukker stadig opp nye og nyttige applikasjoner som kan gjøre hverdagen enklere og mer effektiv.

  • Vet du hvilke lovpålagte krav som stilles til behandling av personopplysninger i din virksomhet?
  • Kan du forskjellen på personopplysninger og sensitive personopplysninger?
  • Bruker du skytjenester på jobben?

Jeg har blant annet lest vilkårene for bruk av Office 365, Google Docs, Salesforce, Evernote, Jotta og DropBox og vurdert:

Continue reading

Posted in Foredrag, Kontrakt, Personvern | Tagged , , , , | Kommentarer er skrudd av for Lovlig bruk av skytjenester

Ærekrenkelser, sjikane og trusler på Internett

Ærekrenkelse - tillatte ytringerFredag 24. mai 2013 holdt jeg et foredrag på det tradisjonsrike Forum Rettsinformatikk som arrangeres årlig av Norsk forening for jus & EDB. Mitt foredrag handlet om ærekrenkelse, sjikane og trusler på Internett:

• Hva gjør du med trusler på nettet?
• Hvordan trenge gjennom nettets anonymitet?
• Hvordan håndheve beskyttelser mot æreskrenkelser i et online-miljø

Continue reading

Posted in Foredrag, Sosiale medier | Tagged , , , | Kommentarer er skrudd av for Ærekrenkelser, sjikane og trusler på Internett

Kontrakten er prosjektlederens beste venn

19. april 2012 holdt jeg et foredrag om kontrakter og prosjektledelse på Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) Arena for prosjektledere.

Foredraget har tittelen «Kontrakten er prosjektlederens beste venn». Budskapet er at prosjektledere ikke må glemme kontrakten når prosjektet er i gang, men bruke den som et verktøy gjennom hele prosjektet. For å gjøre foredraget mest mulig relevant har gjennomførte jeg intervjuer av prosjektledere, en programleder og en kvalitetssikrer. Samtidig gjennomførte Tekna en spørreundersøkelse rettet mot prosjektlederne i NFP. Det var  først og fremst eksempler fra IKT-prosjekter jeg snakket om.

Posted in Foredrag, Kontrakt | Tagged , , , | Kommentarer er skrudd av for Kontrakten er prosjektlederens beste venn

Lynx har flyttet til Rådhusplassen

Lynx advokatfirma har flyttet til Hieronymus Heyerdahls gate 1 ved Rådhusplassen, altså bygget ved siden av Rådhuset.

 

Her er noen bilder fra området som jeg tok på vei til og fra jobb den første fredagen i januar 2012.

Posted in Bilder | Tagged | Kommentarer er skrudd av for Lynx har flyttet til Rådhusplassen

Kontraktsforhandlinger i praksis

Presentasjonen ble holdt 27. mai 2011 på todagerskonferansen om Statens standardavataler (SSA) i regi av DIFI. Over 200 personer deltok på konferansen.

Jeg valgte å legge foredraget opp mot innkjøperes hverdag, særlig med tanke på LOA/FOA og Statens standardavtaler generelt. Eksemplene jeg brukte var stort sett IKT-bransjerelaterte. Foredraget varte en time og det er nødvendigvis ganske mye informasjon som ikke fremkommer direkte av slidesene her.

Posted in Foredrag, Forhandlinger | Tagged , , | Kommentarer er skrudd av for Kontraktsforhandlinger i praksis