Kontraktsforhandlinger i praksis

Presentasjonen ble holdt 27. mai 2011 på todagerskonferansen om Statens standardavataler (SSA) i regi av DIFI. Over 200 personer deltok på konferansen.

Jeg valgte å legge foredraget opp mot innkjøperes hverdag, særlig med tanke på LOA/FOA og Statens standardavtaler generelt. Eksemplene jeg brukte var stort sett IKT-bransjerelaterte. Foredraget varte en time og det er nødvendigvis ganske mye informasjon som ikke fremkommer direkte av slidesene her.

About Kjell Steffner

Jeg er partner i LYNX advokatfirma og arbeider mye med kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Dessuten har jeg lang IKT-bransjeerfaring og god forståelse for teknologi, prosjektmetodikk og strategi. Kontakt meg på telefon 905 11 901.
This entry was posted in Foredrag, Forhandlinger and tagged , , . Bookmark the permalink.