Kontrakten er prosjektlederens beste venn

19. april 2012 holdt jeg et foredrag om kontrakter og prosjektledelse på Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) Arena for prosjektledere.

Foredraget har tittelen «Kontrakten er prosjektlederens beste venn». Budskapet er at prosjektledere ikke må glemme kontrakten når prosjektet er i gang, men bruke den som et verktøy gjennom hele prosjektet. For å gjøre foredraget mest mulig relevant har gjennomførte jeg intervjuer av prosjektledere, en programleder og en kvalitetssikrer. Samtidig gjennomførte Tekna en spørreundersøkelse rettet mot prosjektlederne i NFP. Det var  først og fremst eksempler fra IKT-prosjekter jeg snakket om.

About Kjell Steffner

Jeg er partner i LYNX advokatfirma og arbeider mye med kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Dessuten har jeg lang IKT-bransjeerfaring og god forståelse for teknologi, prosjektmetodikk og strategi. Kontakt meg på telefon 905 11 901.
This entry was posted in Foredrag, Kontrakt and tagged , , , . Bookmark the permalink.