Risikostyring av kontrakter

Glasskule risikoanalyse fremdriftI dag holdt jeg et foredrag om risikostyring av it-kontrakter sammen med min kollega advokat Sverre Lilleng.

Budskapet er at virksomheter bør benytte risikoanalyser og gjøre en målrettet innsats i innledende faser, fremfor å bruke mye tid, penger og krefter på uønskede situasjoner. På denne måten kan risikoer overvåkes og styres i form av risikoreduserende tiltak. Dessuten kan man være forberedt hvis en uønsket situasjon inntreffer.

I foredraget var vi innom følgende tema:

 1. Hva er risiko?
 2. Kontrakten som verktøy
 3. Risikostyring
 4. Juridisk risikoanalyse
 5. Metode for risikoanalyse av it-kontrakter
 6. Prosessrisiko
 7. Klausuler
 8. Håndtering av bilag
 9. Fallgruver i gjennomføringen

En prosess for risikostyring kan beskrives og bestå av av disse momentne:

 • Risikovurdering
  • Risikoanalyse
   • Avdekke farekilder
   • Identifisere uønskede hendelser
   • Angi frekvens og konsekvens
   • Sette opp risikobilde
  • Risikoevaluering
   • Vurdere risiko
   • Foreslå risikoreduserende tiltak
   • Vurdere alternative løsninger
 • Risikokontroll/-reduksjon
  • Beslutninger om risikoreduserende tiltak
  • Iverksette risikoreduserende tiltak
  • Følge opp og kommunisere risiko

Ta en kikk på presentasjonen vår nedenfor og les artikkelen min om å redusere risiko i kontrakter.

About Kjell Steffner

Jeg er partner i LYNX advokatfirma og arbeider mye med kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Dessuten har jeg lang IKT-bransjeerfaring og god forståelse for teknologi, prosjektmetodikk og strategi. Kontakt meg på telefon 905 11 901.
This entry was posted in Foredrag and tagged , , , , . Bookmark the permalink.