Lovlig bruk av skytjenester

«Virksomheter som tar i bruk nettskytjenester er juridisk ansvarlig, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.»
Datatilsynet

I løpet av 2013 har jeg holdt flere foredrag om skytjenester. Slides fra et foredrag vi i Lynx advokatfirma holdt hos Confex finner du nederst i denne artikkelen.

Skytjenester dreier seg blant annet om tilgjengelighet av informasjon og lave kostnader. Det dukker stadig opp nye og nyttige applikasjoner som kan gjøre hverdagen enklere og mer effektiv.

 • Vet du hvilke lovpålagte krav som stilles til behandling av personopplysninger i din virksomhet?
 • Kan du forskjellen på personopplysninger og sensitive personopplysninger?
 • Bruker du skytjenester på jobben?

Jeg har blant annet lest vilkårene for bruk av Office 365, Google Docs, Salesforce, Evernote, Jotta og DropBox og vurdert:

 • Oppetid
 • Personvern
 • Informasjonssikkerhet
 • Tap av data
 • Data på avveie
 • Erstatning
 • Forpliktelser
 • Tilgjengelighet av kontraktsvilkår
 • Opphør

Tema for foredraget

 1. Hva er skytjenester
 2. Vanlige utfordringer
 3. Fordeler /ulemper
 4. Grunnkurs i personvern
 5. Noen tanker om personvern på vikende front
 6. Databehandleravtaler
 7. Overføring av data til utlandet
 8. Datasikkerhet – BOYD og databehandleravtaler
 9. Kryptering

About Kjell Steffner

Jeg er partner i LYNX advokatfirma og arbeider mye med kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Dessuten har jeg lang IKT-bransjeerfaring og god forståelse for teknologi, prosjektmetodikk og strategi. Kontakt meg på telefon 905 11 901.
This entry was posted in Foredrag, Kontrakt, Personvern and tagged , , , , . Bookmark the permalink.